Svensk Röranalys

Relining

 
Relining
TV-inspektion
Stamspolning
Ventilation
Jour
Tillskottsvatten
Serviceavtal
Paketlösningar

Vid ett stambyte blir det omfattande ingrepp i fastigheten då vatten- och avloppsledningar ska friläggas. Det innebär störningsmoment för de boende som inte kan bo kvar hemma medan arbetet pågår. I vissa fall är ett stambyte det enda alternativet men för andra fastigheter kan fördelarna med att renovera istället för att byta rören väga över. Det blir en lägre kostnad, en kortare installationstid och mindre miljöpåverkan.

Vi har arbetat med relining i många år och har hela tiden utvecklat vårt sätt att arbeta. I dag kallar vi vår metod för Step by Step – relining 3.0 och vi liknar den med traditionellt stambyte då båda metoderna handlar om att bygga upp en ny stam bit för bit. Skillnaden är att vi inte behöver riva ut det gamla röret – utan bygger nytt i gammalt. Det blir minimalt med både avfall och störningsmoment och en betydligt lägre kostnad än vid traditionellt stambyte.

Underhåll och renovering av fastighetsbeståndet i Sverige är stor och tekniker och produkter som är flexibla och kostnadseffektiva har en viktig plats att fylla. Samhällsdebatten handlar ofta om hållbar utveckling och teknik som ger möjlighet att laga och återbruka istället för att riva är då av godo.

En byggnad har två livscykler. Den tekniska och den ekonomiska. Insatser som görs i en byggnad påverkar inte bara den fysiska byggnaden utan även de som lever och verkar i den. Oavsett val av metod och oberoende av vilka ekonomiska förutsättningar som finns är planering inför en renovering A och O. Det är många faktorer att ta hänsyn till och en mängd beslut att fatta.

Vi har samlat all vår erfarenhet i Planeringscirkeln. Den visar tidsåtgången och de olika momenten innan ett projekt kan starta – oavsett om valet blir ett stambyte eller en renovering med relining.

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.

Aktuellt