Om oss

Vi undersökar, underhållar och förnyar rör i fastigheter.

Om oss

Vår affärsidé är att undersöka, underhålla och förnya rör i fastighet. Vi säljer flexibla och kundanpassade tjänster och produkter och håller en hög service. Vårt mål är att företagets framtid är lång och ekonomiskt hållbar och vi vill att kunder, leverantörer och anställda ska definiera oss som det trygga företaget.

Röranalys i Sverige är moderbolag och huvudkontor för Svensk Röranalys, Procella Ventilation, Flush Rörinspektion, Rörteknik i Uppland och Uppsala Relining. Våra bolag har en flora av underhålls- och renoveringstjänster.

Bildgalleri

Vi som jobbar här

Idag har vi ett 70-tal anställda med skiftande bakgrund och kompetenser. Vi fungerar i arbetsteam där det är viktigt att alla samarbetar och är lojala mot sitt arbetslag. Den egna stresståligheten sätts också på prov när arbetsmomenten kräver timing.

Våra anställda kommer i ständig kontakt med kunder. Och en del utav oss har sin arbetsplats i kundens egen domän – hemmet. Vi måste visa stor respekt och hänsyn. Vi har utformat ett eget utbildningsprogram för våra nyanställda tekniker där – förutom arbetsmoment mm ingår – stor vikt läggs vid god kundvård.

Vi vill att våra anställda ska kunna göra karriär inom företaget och uppmuntrar till utbildning och utveckling.

Personal - Försäljning

Jörgen Åkerman

Jonas Alkesjö

Sälj- och produktionsplanerare
08-599 098 30
jonas.alkesjo@roranalys.se

Mikaela Widsing

Sälj- och marknadskoordinator

08-599 098 09
mikaela.widsing@roranalys.se

Personal - Administration

undefined

Johan Nilsson

Christofer Tibblin

Personalansvarig, kvalité- och miljöansvarig
08-599 098 03
christofer.tibblin@roranalys.se

Linda Åkerman

Personal- och löneadministratör
08-599 098 00
linda.akerman@roranalys.se

Sara Liljeros

Leo Östlund

Tele- och It-ansvarig, inköpschef
  08-599 098 07
070-789 98 12
leo.ostlund@roranalys.se

Barbro Palm

Maja Frisk

Kontorskoordinator
08-599 098 00
info@roranalys.se

undefined

Eva Liljeros

Marknadsansvarig, Vice VD
08-599 098 00
eva.liljeros@roranalys.se

Styrelsen

Ivan Friström

Ledamot sedan 2016 och delägare i företaget. Född 1984.
Anställdes 2006 och är idag produktionsansvarig.

Pierre Skelander

Ordförande sedan 2020 och ledamot sedan 2016. Delägare i företaget. Född 1985. Anställdes 2004 och är idag VD i dotterbolaget Procella Ventilation.

Johan Nilsson

Ledamot sedan 2016 och delägare i företaget. Född 1983. Anställdes 2002 och är idag VD i företaget. 

Niklas Nilsson Alm

Ledamot sedan 2016 och delägare i företaget. Född 1986. Anställdes 2005 i företaget men arbetar nu för IRET AB.

Patrik Nilsson Alm

Ledamot sedan 2016 och delägare i företaget. Född 1986. Anställdes 2005 och är idag produktionsledare.

Eva Liljeros

Suppleant sedan 2020, ej delägare i företaget. Född 1961. Vice VD i bolaget från 2020 samt VD i IRET AB sedan 2021.

Lediga tjänster

undefined

Kontakta Christofer Tibblin, personalchef