Tillskottsvatten

Vi har auktoriserade rörinspektörer för mark och fastighet

Inom vår koncern har vi senaste åren arbetat med ett 20-tal projekt rörande tillskottsvatten runt om i Sverige. Vi har ringat in – inte bara var tillskottsvattnet kommit ifrån geografiskt – utan också på detaljnivå kunnat redovisa vilka gator, fastigheter, stuprör och dräneringar som genererar tillskottsvatten. Vi har auktoriserade rörinspektörer för mark och fastighet och tar oss gärna 
an alla typer av inspektionsjobb - tillskottsvattenutredningar, flödesmätning  och akustisk rörinspektion samt rörinspektion i fastighet och gata. 

Vi är medlemmar i Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening) och tar utredningsuppdrag över hela Sverige.

Läs mer om tillskottsvatten här

undefined