Våra tjänster

Relining

Vid ett stambyte blir det omfattande ingrepp i fastigheten då vatten- och avloppsledningar ska friläggas. Det innebär störningsmoment för de boende som inte kan bo kvar hemma medan arbetet pågår. I vissa fall är ett stambyte det enda alternativet men för andra fastigheter kan fördelarna med att renovera istället för att byta rören väga över. Det blir en lägre kostnad, en kortare installationstid och mindre miljöpåverkan.

undefined

Rörinspektion

Rörinspektion är ett samlingsbegrepp som omfattar ett antal tjänster. Dessa syftar till att ge kontroll och överblick av fastighetens avloppssystem.

undefined

Stamspolning

Att det samlas fett och hår och skapas beläggningar i avloppsrören är oundvikligt. En unken stank kommer från avloppet, det kanske gurglar i handfatet och en översvämning är i antågande. Rören tar stryk när underhållet sätts på undantag och på sikt kommer skador som ett brev på posten.

Genom att regelbundet stamspola fastigheten ökar livslängden på rören – vi rekommenderar vart femte år eller oftare. Med regelbundenhet undviks kostsamma vattenskador och trista försäkringsärende.

Efter en stamspolning lämnar vi en egenkontroll och dokumentationen arkiveras till kunden i en onlinetjänst.

undefined

Jour

Stopp i avloppet efter kontorstid?

Ring 08-599 098 00

Får du inget svar är vi på en utryckning.
Lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

stamspolning

Ventilation

Idag byter människor bostad ofta och lusten att göra om är stor vilket inte alltid resulterar i att ventilationen blir optimal i den nyinköpta lägenheten. Många bostadsrättsföreningar behöver hjälp med de åtgärder som måste vidtas för att nå fram till en godkänd OVK. Det kan röra sig om byte av fläktar, injusteringar eller ombyggnad kring en ventil som ”gömt” sig.

Det finns all anledning att åtgärda fastighetens ventilationssystem för att få både ökad energieffektivitet och hälsosammare luft att andas.