Kundkategorier

Vi arbetar med många olika kundkategorier

Onyx mindre

Bostadsrättsförening

Bostadsrätt – en boendeform som är mer vanlig idag är tidigare. Många ombildningar har skett från hyres- till bostadsrätt - särskilt i storstockholmsområdet. En fastighet med bostadsrätter ger de boende en större frihet att utforma och råda över skötseln av fastigheten samtidigt som det också är ett stort ansvar. 

 

Vi har arbetat med bostadsrättsföreningar i många år och de utgör idag vårt störta kundsegment. Med den breda erfarenhet vi skaffat oss genom åren kan vi ge föreningens styrelse en bra vägledning och guidning för att kunna fatta kloka beslut. 

Samfällighet

I Sverige finns idag 950.000 fastigheter, inklusive fritidshus, som inte är kopplade till kommunalt avlopp. Många av dessa fastigheter ingår i en gemensamhetsanläggning som förvaltas via en samfällighetsförening. 

 

Vi vet att underhållstakten inom detta område är eftersatt och har under 2018 märkt en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi spår också att denna efterfråga kommer att öka. 

Förutsättningarna ser annorlunda ut för en samfällighet jämfört med en bostadsrättsförening. Det är fler intressenter och fastigheter inblandade i ett projekt och således fler att ta hänsyn till. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi till att räta ut frågetecken och hitta lösningar som passar alla.  

Privatpersoner

Vi erbjuder en mängd olika tjänster för privatpersoner för att hjälpa till med underhåll och reparationer i hemmet. Vårt team av experter är specialiserade på VVS och avloppshantering, samt ventilationssystem och energieffektivisering.

Vi kan hjälpa till med allt från avloppsrengöring till stambyte och från luftrenare till värmeåtervinning. För att undvika kostsamma och tidskrävande reparationer, rekommenderar vi regelbunden service och underhåll av ditt avloppssystem, ventilation och VVS.

Vi kan också erbjuda rådgivning och tips om hur du kan minska din energiförbrukning och spara pengar på lång sikt. Vi förstår att problem kan uppstå när som helst, därför erbjuder vi även akut hjälp utanför kontorstid för akuta situationer som exempelvis stopp i avloppet eller vattenläckage. Vi är alltid redo att hjälpa till och strävar efter att ge högsta kvalitet och service till våra kunder.

Onyx mindre

Fastighetsägare

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för fastighetsägare för att hjälpa till med underhåll, reparation och förbättring av fastighetens VVS- och ventilationssystem.

Våra erfarna tekniker har kunskap och kompetens att hantera allt från mindre reparationer till större projekt som stambyte och installation av nya ventilationssystem.

Vi kan också hjälpa till med förebyggande underhåll för att minska risken för kostsamma reparationer och förbättra fastighetens energieffektivitet. Vårt team kan utföra regelbunden stamspolning, rökinspektion, ventilationsrengöring och andra åtgärder för att hålla fastigheten i optimalt skick.

För fastighetsägare som vill förbättra fastighetens energieffektivitet kan vi erbjuda lösningar som t.ex. installation av nya värmepumpar och solceller. Vi hjälper också till med energieffektivisering av fastighetens befintliga system genom att optimera inställningarna och genomföra uppgraderingar.

Allmännytta

Vi erbjuder en rad olika tjänster för allmännytta som inkluderar både akut hjälp och förebyggande underhåll. Vi arbetar tillsammans med allmännyttiga bolag för att garantera att fastigheter och bostäder hålls i toppskick.

Vi kan hjälpa till med regelbunden stamspolning, rökinspektion, ventilationsrengöring och andra åtgärder som säkerställer att fastigheterna är i god kondition och att vatten- och avloppssystemet fungerar som det ska.

För att säkerställa att fastigheterna håller högsta möjliga standard, kan vi också hjälpa till med energieffektivisering och installation av nya system för att optimera fastighetens energiförbrukning och minska miljöpåverkan.