Rörinspektion Stockholm

Få kontroll och överblick av fastighetens avloppssystem.

Rörinspektion omfattar ett antal tjänster

Rörinspektion är en term som omfattar olika tjänster som används för att ge överblick och kontroll över avloppssystemet i en fastighet. Dessa tjänster kan inkludera inspektion av avloppsrör och ledningar med hjälp av olika verktyg, som exempelvis kameror eller ljudutrustning. Syftet med rörinspektion är att identifiera eventuella problem i avloppssystemet, såsom läckor, blockeringar eller skador innan de leder till allvarligare problem som vattenskador eller översvämningar.

 

Rörinspektion är ett viktigt verktyg för fastighetsägare och förvaltare för att säkerställa att avloppssystemet fungerar som det ska och för att förebygga problem innan de blir stora och kostsamma att åtgärda. Det är också ett viktigt verktyg för att uppfylla kraven på miljö- och hälsoskydd.

Felsökning

Vid en felsökning kan vi upptäcka och identifera problem som uppstår i ett avloppsrör. Allt från skarvförskjutningar, sprickor, avlagringar, läckande eller kanske främmande föremål som inte hör hemma i röret.

Besiktning av kondition

En rörinspektion med inriktning på rörens kondition kan till exempel göras inför en ombyggnad eller renovering av bottenplatta. Hur ser slitage och sprickbildning ut? Hur stort är renoveringsbehovet? Besiktningen ger svar på frågorna och status på rörens kondition.

Besiktning av funktion

En rörinspektion kan också vara påkallad för att ställa en diagnos på avloppsrörets funktion. Vi kartlägger då omfattningen av påbyggnad och sedimentering och fastighetens driftsstatus blir väldigt tydlig.

Anbuds- och beslutsunderlag – ABU

Vilka lägenheter har nya badrum? Var är avloppsrören bytta ut till stam? Gjutjärn eller plast? Är någon del relinad? Frågorna är många och ovisshet skapar oro. Med en ABU som innehåller spolning, egenkontroller, filmning och revidering av stamschema tar vi fram ett beslutsunderlag för styrelsen eller förvaltaren vid en upphandling av renoveringen av fastigheten.

Skicka oss ett meddelande

hCaptcha