Ventilation Service i Stockholm

Procella Ventilation ingår i koncern med Svensk Röranalys och Flush Rörinspektion. Bolagens tjänster och kunskaper kompletterar varandra och vi kan erbjuda våra kunder konstadseffektiva lösningar.

OVK

OVK - obligatorisk ventilationskontroll - infördes 1992 och ska göras regelbundet i fastigheter där människor vistas. Enda undantaget är äldre en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kontrollen ska utföras av en person som är certiferad. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att kontrollen utförs. Läs mer om OVK här. 

Kanalrengöring

Vi rengör samtliga kanaler och don, inklusive den så kallade imkanalen där fett och annat uppstår vid matlagning. Vi rengör aggregat, och utför en funktionskontroll av både aggregat och fläktar. Vi byter filter samt mäter luftflödet för att säkerställa rätt cirkulation.

Injustering

Ett optimalt ventilationssystem behöver inte bara vara rengjort utan också rätt injusterat. Omsätts luften tillräckligt i rummet i förhållande till antalet brukare? Är luftomsättningen för låg eller är den så hög att det ”slösas” luft? För att säkerställa att luftflödena är korrekta gör vi luftmätningar och justerar sedan ventilationen. Slutresultatet ska landa i ett behagligt inomhusklimat utan känsla av drag.

Ventilation i nyproduktion

Alla fastigheter är beroende av en bra ventilation. Vi åtar oss projekt - stora som små - och ansvarar för att funktionen av ventilationssystemet i den nya fastigheten blir optimal.

Paketlösningar

Varje åtgärd som ska utföras i en fastighet medför administration och en del krångel för boende. Det vistas okända personer i fastigheten som är i vägen i trapphuset och de ska in i lägheterna. Därför är det både praktiskt och mindre kostsamt att göra flera åtgärder samtidigt - en stamspolning kanske kombineras med en kanalrengöring.
Vi har paketlösningarna!

AEROSEAL

Framtidens Tätningssystem - Aeroseal är här

Aeroseal är en världsunik teknik för tätning från insidan av redan installerad luftkanalsystem.Den patenterade Aeroseal-processen erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att täta luftkanalsystem så att den erforderliga lufttäthetsklassen, eller en energieffektivisering uppnås – utan dyra ingrepp i system och byggnad!

Med Aeroseal får fastighetsägaren en rivningsfri tätning av ventilationskanaler - miljövänligt, effektivt och kostnadsbesparande jämfört med ombyggnad eller andra tätningsmetoder.
Alla äldre, och även en del nya fastigheter läcker ut stora mängder med luft från ventilationssystemet.
Det drar en massa onödig energi och kostar fastighetsägarna miljontals kronor om året.

Med Aeroseal-metoden tätar vi hela ventilationssystem vilket förbättrar luftkvaliteten och systemens prestanda avsevärt, samtidigt som fastighetsägare i hela Sverige får en minskad energiförbrukning.
En hållbar lösning. Både för planeten och ekonomin.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll - infördes 1992 och ska göras regelbundet i fastigheter där människor vistas. Enda undantaget är äldre en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kontrollen ska utföras av en person som är certiferad. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att kontrollen utförs.