Stamspolning Stockholm

Stamspolning

Problem med att det samlas fett och hår i avloppsrören kan leda till beläggningar, dålig lukt och skador på rören om underhållet inte sköts regelbundet. Genom att regelbundet stamspola fastigheten, helst vart femte år eller oftare, ökar livslängden på rören och kostsamma vattenskador och försäkringsärenden kan undvikas. Efter en stamspolning lämnas en egenkontroll och dokumentation arkiveras till kunden i en onlinetjänst. Det är viktigt att uppmärksamma behovet av att ta hand om avloppsrören i fastigheter för att undvika skador och problem som beläggningar och dålig lukt. Genom att ta en proaktiv inställning och regelbundet stamspola fastigheten kan man förlänga livslängden på rören och undvika obehagliga överraskningar som dålig lukt eller vattenskador. Att dokumentera stamspolningen och arkivera den tillgängligt för kunden är ett bra sätt att säkerställa att åtgärder har vidtagits och att man kan följa upp eventuella problem i framtiden.

Vi erbjuder serviceavtal

Styrelse, förvaltare och även ägare byts mer eller mindre frekvent ut i en fastighet. Genom att teckna ett serviceavtal garanteras fastighetens återkommande underhåll. Vi arbetar alltid utifrån tesen att lära känna fastigheten vi underhåller och vi blir på så sätt länken som håller ihop värdefull information. Vår stamspolningstjänst leder ofta till att vi på sikt får ett större engagemang i fastigheten. Med vår breda kompetens kan du vara trygg i att vår kompetenta personal hjälper till i rätt situation.

Paketlösningar för stamspolning i Stockholm

Varje åtgärd som ska utföras i en fastighet medför administration och en del krångel för boende. Det vistas okända personer i fastigheten som är i vägen i trapphuset och de ska in i lägheterna. Därför är det både praktiskt och mindre kostsamt att göra flera åtgärder samtidigt - en stamspolning kanske kombineras med en kanalrengöring. Vi har paketlösningarna!