Relining - 20 års garanti

Stambyte eller relining?

Är stambyte enda alternativet eller kan en renovering med relining vara lösningen? Ett stambyte innebär både ett stort ingrepp på fastigheten och en hög kostnad. Här beskriver vi skillnaden mellan stambyte och relining.

 

Vad är ett stambyte?

Stambyte i en fastighet är ett ingrepp som innebär att gamla stammar och rör för vatten och avlopp byts ut mot nya. Stambyte är ett stort ingrepp som en fastighet förr eller senare står inför. Den främsta anledningen till ett stambyte är för att minimera risken för läckage och vattenskador.

 

Är stambyte enda alternativet eller kan en renovering med relining vara lösningen?

I vissa fall är stambytet det enda alternativet men för andra fastigheter kan fördelarna med att renovera överväga. Renovering med relining står för hållbarhet och spar på resurserna. Metoden innebär lägre kostnader, mindre avfall och störningsmoment än vid stambyte. Relining är också mindre tidskrävande samt att boende kan bo kvar under renoveringsperioden.

 

Relining har utvecklats - nu har vi 20 års garanti

Vår Relining Step by Step med strumpa kan jämföras med ett stambyte. Vi bygger stammen bit för bit och strumporna överlappar varandra. Skarvarna är i vattnets flödesriktning. Det blir tätt, metoden är säker och rören blir självbärande. Vi tror benhårt på vår strumpmetod Relining Step by Step och ger 20 års garanti på utfört arbete.  

 

Relining förlänger livslängden

Ett avloppssystem är inte utdömt för att det är slitet. Med relining Step by Step förlänger stammarnas tekniska livslängd med upp till 40–50 år. 

 

Relining betyder lägre kostnader

En relining Step by Step kostar i snitt en tredjedel av ett stambyte som hamnar runt 250 000–300 000 kr per lägenhet. I dag när räntor och byggkostnader är höga måste varje beslut fattas med förnuft. Att förlänga livslängden på rören genom att renovera skjuter ett kostsamt stambyte på framtiden och tar hänsyn till fastighetsägarens ekonomi.

 

Relining är mindre tidskrävande

Ett stambyte innebär omfattande ingrepp i fastigheten och skapar stora störningsmoment under lång tid för de boende. Med Relining Step by Step är tidsåtgången mindre och de boende kan bo kvar medan arbetet utförs.

 

Relining sparar på resurser och miljön

Att bevara, renovera och ta hand om det befintliga är lika med hållbart. I stället för att riva ut och bygga nytt tar Relining Step by Step hand om det befintliga, ger rören en ökad livslängd och sparar på resurser och miljö.

 

5 fördelar med relining jämfört med ett stambyte

  • Snabbare och smidigare
  • Lägre kostnader
  • Mindre påverkan för de boende
  • Förlänger befintliga stammars livslängd
  • Spar på ändliga resurser

 

Relining Step by Step i Stockholm

Vi utför relining i Stockholm, kontakta oss så hjälper vi dig!

0