avlopp

Vanliga problem med avlopp

Alla fastigheter får någon gång problem med rör- och avloppssystemet. Det kan vara gurgel i avloppet, stopp i rören eller dålig lukt från avloppet. Känner du igen det? Här ska vi gå igenom några vanliga problem med avlopp, vad de beror på men självklart också vad du kan göra för att både förhindra och åtgärda problemen.

 

Rör som bullrar och låter

Bullriga rör kan bero på att rören inte är fastsatta ordentligt. Det kan också komma från att vattentrycket är för högt eller att det finns luftfickor i systemet. Om det kluckar eller bubblar i avloppet är det ofta ett tecken på att ett stopp håller på att bildas. I köket kan det vara matrester och fett som täpper till rören och i badrummet kan det vara hår och hudavlagringar. Vanligtvis känner du också en dålig lukt från avloppet. Behöver du akut hjälp med avloppet är vår jour öppen dygnet runt.

 

Dålig lukt från avloppet

Känner du en dålig lukt i avloppet kan det bero på beläggningar eller att röret är igensatt. Det kan också bero på otäta anslutningar, torra vattenlås eller problem med ventilationen. Rengör och rensa brunnen, täta anslutningarna, håll vattenlåsa fyllda och kontrollera avloppsventilationen. Om lukten inte försvinner är du välkommen att kontakta oss för en djupare undersökning av problemet.

 

Långsamt avlopp eller stopp i avlopp

Fett och matrester i köket och hår, hudavlagringar och kemikalier från tvålar, schampo och balsam i badrum är några faktorer som kan orsaka avlagringar och blockeringar i rör och avlopp. Var noga med vad du spolar ner i avloppet och rengör brunnar och vattenlås regelbundet. Med jämna mellan rum bör du också beställa en stamspolning.

 

Läcka på ett rör

En läcka i avloppssystemet kan orsaka lågt vattentryck i kranarna och vattenskador på fastigheten. Misstänker du ett läckage bör du kontakta oss direkt för att minska risken för att skadan blir större.

 

Förebygg problem med avlopp

Nu har vi berättat om några vanliga problem med avloppssystem. För att undvika stopp, fuktskador och översvämningar måste rören och avloppen underhållas. En snabb åtgärd är att skrapa ner fett och matrester i soporna och inte spola ner det i vasken. Du kan också hälla ner rykande hett vatten i avloppet och så klart rensa brunnarna och vattenlåsen på hår och annan smuts med jämna mellanrum. Vi rekommenderar också en stamspolning av rören var 3–5 år för att minska risken för beläggningar och stopp i avloppen.

 

Lös problem med avlopp

Alla problem med avlopp går att lösa. Det kan vara skönt att veta när du står hemma och det kluckar i avloppet eller en brunn svämmar över. Ibland är åtgärden enkel och går att lösa med att byta tätningar eller med en högtrycksspolning. Ibland är problemen större och fastigheten kan behöva ett stambyte eller en renovering med relining. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor – vi hjälper dig gärna!


FAQ - Vanliga frågor & svar

Varför blir det stopp i avloppet?

Det beror på att bland annat matrester, fett, hår, tvålrester och hudavlagringar spolas ner i avloppet och fastnar. Med tiden blir det blockeringar och en propp bildas. Rengör rören med hjälp av hett vatten. Du kan också prova en lösning med bikarbonat och ättika. Om detta inte hjälper bör du kontakta oss på Svensk Röranalys.

Vad ska man göra om det bubblar i avloppet?

Om ditt avlopp kluckar och bubblar finns det troligtvis en blockering någonstans i röret. Du kan själv försöka rensa avloppet men om det inte fungerar är du välkommen att kontakta oss för snabb hjälp.

Hur får man bort hår och smuts i avloppet?

Hår i avloppet kan orsaka både dålig lukt och stopp i röret. Börja med att rengöra brunnen och rensa vattenlåset men om inte det räcker bör du boka en högtrycksspolning.

0