Relining Step by Step - Röranalys AB

Relining Step by Step - Vår egna relining-metod

Alla kanske inte vet vad ett stambyte egentligen är, men alla vet att det är något jobbigt och tidskrävande. Men det finns ett alternativ till ett stambyte, och det heter relining. Här ska vi gå igenom vad stambyte och relining är och presentera vår alldeles egna relining-metod: Step by Step

 

Stambyte eller relining?

En fastighet har stammar, ledningar och rör för vatten och avlopp. Dessa har en begränsad livslängd och behöver därför bytas ut ibland. Förutom ålderslitage kan stammarna och rören behöva bytas ut på grund av rostangrepp, skador som leder till fuktskador samt stopp, blockeringar och dålig lukt. Ett stambyte är ett stort, omfattande och kostsamt arbete. Väggar och golv behöver ofta rivas upp och det är svårt att bo kvar i fastigheten under projektet.

Många gånger behöver man dock inte göra ett fullständigt stambyte, utan det räcker med en relining. Det medför ett mycket mindre ingrepp på fastigheten och bostaden är beboelig under hela arbetets gång. Fördelarna med relining är många. Det är snabbare och billigare än ett stambyte. Det är också ett mer miljövänligt alternativ eftersom mindre byggavfall måste transporteras iväg och tas hand om. För att avgöra om fastigheten behöver ett stambyte eller om en relining är tillräcklig görs en rörinspektion för att kontrollera stammarnas och rörens skick.

 

Vad är relining?

Relining innebär alltså att fastighetens stammar och rör renoveras. Vid reling av avlopp behålls själva stammarna men rörsystemet renoveras genom att nya rör skapas i de befintliga rören som då får en helt ny insida som är självbärande. Ibland kallas relining för rörfodring eller infodring – och det är precis vad det handlar om.

Relining Step by Step – kostnadseffektivt, tidssparande och miljövänligt

Svensk Röranalys har arbetet med relining under många år och har utvecklat en alldeles egen metod, Relining Step by Step med en patenterad stepkoppling. Metoden går ut på att vi bygger upp nya stammar bit för bit, precis som vid ett stambyte, men vi river inte ut de gamla rören utan vi bygger upp nya rör i de gamla rören. Kostnaden blir lägre och ingreppet blir också snabbare och smidigare. Avfallet efter Relining Step by Step blir minimalt vilket minskar miljöpåverkan.

Vi tagit fram en planeringscirkel som tydligt visar hur tidsåtgången ser ut, från start till mål.
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan man bo kvar hemma under en relining?

Ja, relining är ett mindre ingrepp jämfört med ett stambyte. Du kommer därför kunna bo kvar men tänk på att vi kommer att stänga av avloppet under en period.

Hur lång tid tar en relining?

Tidsåtgången för en relining beror bland annat på rörens tjockhet, skick och längd. Kontakta oss så kan vi ge en offert med pris och tidsåtgång på just din fastighet.

Är relining en permanent lösning?

Relining är en långsiktig lösning men hur lång livslängden på stammar och rören blir beror på vilken relining-metod som används och skicket på originalrören. Även skötseln och underhållet av rören påverkar livslängden.

0