Hur ofta behöver man stamspola?

Hur ofta behöver man stamspola?

Fett och hår i avloppet? Kalkavlagringar och rostiga rör? Ja, detta är ett problem som många fastigheter har, men det är ett problem som går att åtgärda. Svensk Röranalys har lång erfarenhet av stamspolning och hjälper bland annat villaägare och bostadsrättföreningar med underhåll av rör och avlopp.

 

Varför måste man stamspola?

Rör och avlopp i en fastighet används varje dag. Matrester och fett spolas ner i köksvasken och i badrummet hamnar kemikalier från schampo och balsam samt hår i avloppsrören. Detta innebär att olika beläggningar och avlagringar byggs upp och till slut blir det helt enkelt stopp. När vattnet inte rinner undan som det ska eller när det börjar lukta illa från avloppen är det dags att beställa en stamspolning. Likaså om det låter konstigt från rören eller om det svämmar över. För att undvika driftstörningar i avloppssystemet som kan leda till akuta och kostsamma stopp och i förlängningen fuktskador är det bra att stamspola rören regelbundet. Det skyddar rören från slitage och korrosion och ger rören en längre livslängd.

 

Stamspolning i villa – hur ofta?

Vi rekommenderar att du bokar en stamspolning av rören i din villa var 3–5 år. Då får du då ett bättre flöde och risken för stopp i avloppen minskar.

 

Stamspolning i brf – hur ofta?

I en fastighet där många hushåll delar avloppssystem är det extra viktigt att stamspola regelbundet. Det gäller till exempel i bostadsrättsföreningar. En stamspolning med jämna mellanrum håller rören i god funktion och boende slipper onödiga stopp och eventuella vattenskador. Dessutom får rören en längre livslängd när de hålls efter regelbundet.

 

Hur görs en stamspolning?

Oavsett om stamspolning sker förebyggande eller vid ett akut stopp går spolningen till på samma sätt. Med hjälp av en rensslang spolas rören rena från beläggningar, fett och proppar med ett kraftigt tryck. Högtrycksspolningen börjar längst ner i fastigheten och sedan arbetar vi oss uppåt tills alla rör är rensade.

 

När stamspolningen är klar arkiverar vi en egenkontroll och korrekt dokumentation i en onlinetjänst. Då kan du följa vårt arbete och säkerställa att rätt åtgärder har vidtagits samt följa upp eventuella framtida problem.

 

Vi erbjuder även ett serviceavtal. För fastigheter som byter styrelser, förvaltare och ägare med jämna mellanrum kan det vara extra viktigt att teckna ett avtal för att se till att rören underhålls regelbundet. Ju mer vi lär känna fastigheten, desto mer värdefull information samlar vi in och får en möjlighet att underhålla rören på bästa sätt för att undvika vattenskador och andra kostsamma renoveringar. Vi kan också erbjuda paketlösningar, till exempel stamspolning tillsammans med en kanalrengöring. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och din fastighet. 

0