Bevara, renovera
och ta hand
om det
befintliga

Våra tjänster

stamspolning

Relining

Ett stambyte är ett omfattande ingrepp i fastigheten där vatten- och avloppsledningar byts ut. Det kan innebära störningar och att de boende inte kan bo kvar under arbetet. I vissa fall är ett stambyte nödvändigt, men för många fastigheter kan det vara fördelaktigt att renovera.

undefined

Rörinspektion

Rörinspektion är olika tjänster som ger kontroll över avloppssystemet i en fastighet. Det inkluderar inspektion av avloppsrör med kameror och ljudutrustning. Syftet är att hitta problem som läckor, blockeringar och skador innan de orsakar större skador.

undefined

Stamspolning

Regelbunden stamspolning av avloppsrören i fastigheter är viktigt för att undvika beläggningar, dålig lukt och rörskador. Genom att stamspola fastigheten regelbundet, helst var femte år eller oftare, kan man förlänga rörens livslängd och undvika kostsamma vattenskador.

Jour

Om du stöter på problem med stopp i avloppet utanför kontorstid, kan du kontakta oss på telefonnummer 08-599 098 00.

Vi erbjuder akut hjälp för att lösa dina problem med avloppet.

stamspolning

Ventilation

Procella Ventilation och Svensk Röranalys samarbetar för att erbjuda kostnadseffektiva och helhetslösningar till våra kunder.

Procella Ventilation fokuserar på ventilationssystem medan Svensk Röranalys är experter på VVS och avloppshantering. 

Därför ska du välja oss

1. Många års erfarenhet

Vi har många års erfarenhet inom röranalys och har en fördjupad kunskap om olika tekniker och metoder för att analysera rören. Vi kan identifiera olika föroreningar
eller komponenter som kan påverka rörens egenskaper och kvalitet. En erfaren röranalytiker kan också tolka och analysera data som genereras från röranalysen på ett
noggrant sätt.

2. Smarta paketlösningar

Varje åtgärd som ska utföras i en fastighet medför administration och en del krångel för boende. Det vistas okända personer i fastigheten som är i vägen i trapphuset och de ska in i lägheterna.
Därför är det både praktiskt och mindre kostsamt att göra flera åtgärder samtidigt - en stamspolning kanske kombineras med en
kanalrengöring. Vi har paketlösningarna.

3. Bra serviceavtal

Vi erbjuder serviceavtal så du kan känna dig trygg om något skulle hända efter utförd installation. Med vår breda kompetens kan du vara trygg i att vår kompetenta personal hjälper till i rätt situation.

Ta kontakt med oss

hCaptcha