Svensk Röranalys

Ventilation

 
Relining
TV-inspektion
Stamspolning
Ventilation
Jour
Tillskottsvatten
Serviceavtal
Paketlösningar

Sedan oktober 2018 är Procella Ventilation ett dotterbolag till Svensk Röranalys. Bolagens tjänster och kunskaper kompletterar varandra och vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar.

OVK

OVK - obligatorisk ventilationskontroll - infördes 1992 och ska göras regelbundet i fastigheter där människor vistas. Enda undantaget är äldre en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kontrollen ska utföras av en person som är certiferad. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att kontrollen utförs.

Kanalrengöring

Vi rengör samtliga kanaler och don, inklusive den så kallade imkanalen där fett och annat uppstår vid matlagning. Vi rengör aggregat, och utför en funktionskontroll av både aggregat och fläktar. Vi byter filter samt mäter luftflödet för att säkerställa rätt cirkulation.

Injustering

Ett optimalt ventilationssystem behöver inte bara vara rengjort utan också rätt injusterat. Omsätts luften tillräckligt i rummet i förhållande till antalet brukare? Är luftomsättningen för låg eller är den så hög att det ”slösas” luft? För att säkerställa att luftflödena är korrekta gör vi luftmätningar och justerar sedan ventilationen. Slutresultatet ska landa i ett behagligt inomhusklimat utan känsla av drag.

Ventilation i nyproduktion

Alla fastigheter är beroende av en bra ventilation. Vi åtar oss projekt - stora som små - och ansvarar för att funktionen av ventilationssystemet i den nya fastigheten blir optimal.

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.

Aktuellt