Svensk Röranalys

TV-inspektion

 
Relining
TV-inspektion
Stamspolning
Ventilation
Jour
Tillskottsvatten
Serviceavtal
Paketlösningar

TV-inspektion är ett samlingsbegrepp som omfattar ett antal tjänster. Dessa syftar till att ge kontroll och överblick av fastighetens avloppssystem.

Felsökning

Vid en felsökning kan vi upptäcka och identifera problem som uppstår i ett avloppsrör – skarvförskjutningar, sprickor, avlagringar, läckande eller kanske främmande föremål som inte hör hemma i röret.

Besiktning av funktion

En TV-inspektion kan också vara påkallad för att ställa en diagnos på avloppsrörets funktion. Vi kartlägger då omfattningen av påbyggnad och sedimentering och fastighetens driftsstatus blir väldigt tydlig.

Besiktning av kondition

En TV-inspektion med inriktning på rörens kondition kan till exempel göras inför en ombyggnad eller renovering av bottenplatta. Hur ser slitage och sprickbildning ut? Hur stort är renoveringsbehovet? Besiktningen ger svar på frågorna och status på rörens kondition.

Anbuds- och beslutsunderlag – ABU

Vilka lägenheter har nya badrum? Var är avloppsrören bytta ut till stam? Gjutjärn eller plast? Är någon del relinad? Frågorna är många och ovisshet skapar oro. Med en ABU som innehåller spolning, egenkontroller, filmning och revidering av stamschema tar vi fram ett beslutsunderlag för styrelsen eller förvaltaren vid en upphandling av renoveringen av fastigheten.

Sveriges TV-inspektionsföretag
Vid samtliga våra TV-inspektioner utgår vi från de krav som ställs av Sveriges TV-in- spektionsföretag, STVF. Manualen vi följer heter Fastighetsmanualen T25:2012.

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.

Aktuellt