Svensk Röranalys

Tillskottsvatten

 
Relining
TV-inspektion
Stamspolning
Ventilation
Jour
Tillskottsvatten
Serviceavtal
Paketlösningar

Inom vår koncern har vi senaste åren arbetat med ett 20-tal projekt rörande 
tillskottsvatten runt om i Sverige. Vi har ringat in – inte bara var tillskottsvattnet 
kommit ifrån geografiskt – utan också på detaljnivå kunnat redovisa vilka 
gator, fastigheter, stuprör och dräneringar som genererar tillskottsvatten.

Vi har auktoriserade rörinspektörer för mark och fastighet och tar oss gärna 
an alla typer av inspektionsjobb - tillskottsvattenutredningar, flödesmätning 
och akustisk rörinspektion samt rörinspektion i fastighet och gata. 

Vi är medlemmar i Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk 
Förening) och tar utredningsuppdrag över hela Sverige.

Läs mer i vår folder Tillskottsvatten

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.

Aktuellt