Svensk Röranalys

Samfällighet

 
Bostadsrättsförening
Samfällighet
Samarbeten
Utveckling

Samfälligheter

I Sverige finns idag 950.000 fastigheter, inklusive fritidshus, som inte är kopplade till kommunalt avlopp. Många av dessa fastigheter ingår i en gemensamhetsanläggning som förvaltas via en samfällighetsförening. 

Vi vet att underhållstakten inom detta område är eftersatt och har under 2018 märkt en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi spår också att denna efterfråga kommer att öka. 

Förutsättningarna ser annorlunda ut för en samfällighet jämfört med en bostadsrättsförening. Det är fler intressenter och fastigheter inblandade i ett projekt och således fler att ta hänsyn till. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi till att räta ut frågetecken och hitta lösningar som passar alla.  

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.

Aktuellt