Svensk Röranalys

Ledningssystem

 
Företaget
Personal
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster
Avloppsbibeln

Vi har att förhålla oss till en komplex värld där bland annat konjunktursvängningar, snabb teknikutvecklingoch politiska beslut påverkar oss. Som företag strävar vi efter en stabil ekonomin, att ta ett socialt ansvar som innebär att vi skapar en god fysisk och psykisk arbetsplats för våra anställda och att värna miljön.

Målet är att företagets framtid är lång och ekonomiskt hållbar och vi vill att kunder, leverantörer och anställda ska definiera oss som det ”trygga företaget”.

Kvalitet

Vi jobbar hårt med vårt kvalitetsarbete och utvärderar och förbättrar ständigt våra arbetsmetoder. Vi är certifierade enligt ISO9001 (kvalité) och ISO14001 (Miljö).

Socialansvar

Genom arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy, alkohol- och drogpolicy och goda rutiner vid rehabilitering blir arbetsplatsen trygg för våra anställda.

Uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver vårt sätt att arbeta och syftar till att alla i företaget kunna fatta beslut och vidta åtgärder baserade på samma värderingar. Du kan ladda ned den från länken här bredvid.

Medlemskap

Vi är medlemmar i Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF) och i bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Vi har kollektivavtal med Byggnads och Unionen.

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.

Aktuellt