Svensk Röranalys

Avloppsbibeln

 
Företaget
Personal
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster
Avloppsbibeln

Vi vill hjälpa våra kunder att förstå den ibland udda terminologi som råder i vår bransch. I Avloppsbibeln kan du läsa om vad vi menar med en groda, varför strumpan är dränkt i epoxi och att pot life inte alltid upphör i tvåårsåldern.

Tandläkarmottagning

När en tandläkarmottagning läggs ner ska en sanering göras, bland annat behöver avloppsrör spolas eller bytas ut. Vattenlås behöver rengöras och utrustning omhändertas som farligt avfall. Om avloppsrören spolas ska slammet tas omhand som farligt avfall och i de fall rören byts ut ska de gamla rören omhändertas som farligt avfall. Saneringen ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. När nya avloppsrör installeras bör dessa vara av plast eller rostfritt stål eftersom dessa är lätta att rengöra och demontera. Även i samband med stambyte eller andra åtgärder i avloppsrör kopplade till tandläkarmottagning krävs en anmälan innan åtgärder vidtas.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.