Svensk Röranalys

Avloppsbibeln

 
Företaget
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster
Avloppsbibeln

Vi vill hjälpa våra kunder att förstå den ibland udda terminologi som råder i vår bransch. I Avloppsbibeln kan du läsa om vad vi menar med en groda, varför strumpan är dränkt i epoxi och att pot life inte alltid upphör i tvåårsåldern.

Kvicksilver

Metalliskt grundämne och ett av de allra farligaste miljögiftema. Då det är ett grundämne kan det inte brytas ned eller förstöras genom kemiska reaktioner. Amalgam är ett kvicksilverhaltigt fyllnadsmaterial och en amalgamfyllning innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör. I dagsläget innehåller avloppsledningar från tandläkarmottagningar mycket amalgam. Föroreningarna bidrar till en extra stor belastning för reningsverken när ämnena tar dig dit via spillvattennätet.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.