Svensk Röranalys

Avloppsbibeln

 
Företaget
Personal
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster
Avloppsbibeln

Vi vill hjälpa våra kunder att förstå den ibland udda terminologi som råder i vår bransch. I Avloppsbibeln kan du läsa om vad vi menar med en groda, varför strumpan är dränkt i epoxi och att pot life inte alltid upphör i tvåårsåldern.

Epoxi

Epoxi är en härdplast som polymeriserar med hjälp av en härdare. Plasten är transparent men kan färgas. Generellt har epoxi mycket stor förmåga att häfta på de flesta material och underlag. Den kan göras kemikaliebeständig, värmebeständig, vatten- och diffusionstät, och har mycket hög mekanisk hållfasthet jämfört med övriga härdplaster. Epoxi används vid relining. Att arbeta med beredning och bearbetning av epoxi kan medföra hälsorisk i form av allergi. Det är därför viktigt att använda rätt skyddsklädsel, sörja för god ventilation och tillse att arbetet utförs i lämpliga lokaler vid inomhusarbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.