Svensk Röranalys

Avloppsbibeln

 
Företaget
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster
Avloppsbibeln

Vi vill hjälpa våra kunder att förstå den ibland udda terminologi som råder i vår bransch. I Avloppsbibeln kan du läsa om vad vi menar med en groda, varför strumpan är dränkt i epoxi och att pot life inte alltid upphör i tvåårsåldern.

Dagvatten

Dagvattenbrunn: är den brunn dit regnvatten från taket leds. I dagvattenbrunnen faller de tyngre partiklarna som sand, jord och barr ner till botten, i ett så kallat sandfång, innan vattnet går vidare till kommunens dagvattenledning. Det är viktigt att rensa en dagvattenbrunn för att förhindra att den slammar igen.

Med dagvatten menar vi de tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten och smältvatten som distribueras via sk dagvattenledningar. Hängrännor, stuprör är sk dagvattenledningar. Dagvatten kan också vara framträngande grundvatten. På en ritning är dagvattenledningen ofta märkt med bokstaven "D"

Vill du veta mer? Kontakta oss

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.