Svensk Röranalys

Avloppsbibeln

 
Företaget
Personal
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster
Avloppsbibeln

Vi vill hjälpa våra kunder att förstå den ibland udda terminologi som råder i vår bransch. I Avloppsbibeln kan du läsa om vad vi menar med en groda, varför strumpan är dränkt i epoxi och att pot life inte alltid upphör i tvåårsåldern.

Avlopp

Avlopp eller avloppssystem avleder och tar hand om avloppsvatten. I Sverige ingår många avlopp i kommunerna anläggningar - kommunalt avlopp - men cirka 850.000 fastigheter saknar anslutning till de kommunala systemet och har istället enskilda avlopp. Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendrag genom kväve och fosfor. Utsläpp av avlopp är definierat som miljöfarlig verksamhet i Miljöbalken

Avloppssystemen utvecklades redan under antiken - Rom hade ett väl fungerande system, Visbys avloppssystem växte fram på 1200-talet.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Sök medarbetare

Nyhetsbrevet

Din e-post kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avlsuta din prenumeration.