Privat
Företag/BRF
Ring: 08-599 09 800
Svensk Röranalys
 
Relining
TV-Inspektion
Stamspolning
NonStop avtal
JOUR
Övriga tjänster

Relining

Certifierad stamrenovering i världsklass

Ett stambyte i fastighet har traditionellt sett inneburit en hel del olägenheter för de boende. I vanliga fall utryms fastigheten eller så bor man kvar med buller och damm.

Denna typ av byggarbetsplats skapar en mängd miljöfaror med bland annat asbest och bly. Detta undviks med vår metod. Man kan bo kvar samtidigt som vi renoverar rören då vi inte behöver bryta upp golv och väggar. Det går snabbt och tar i normalfallet bara några dagar.

Upphandlingsunderlag

Stamrenovering i fastighet har funnits sedan mitten av 90-talet. Infodring i mark har funnits längre än så då det är en ”enklare” process med större rör. Branschen för stamrenovering i fastighet har vuxit lavinartat sedan dess. Detta beror på de boendevänliga fördelarna och på den lägre kostnaden som en rör renovering innebär.

Totalt sätt är kunskapen om stamrenovering fortfarande låg men med den nya teknik som varje dag förfinas så är stamrenovering med infodring mycket konkurrenskraftig, gentemot det traditionella stambytet, i alla avseenden. Dock krävs det att arbetet utförs av certifierade och välutbildade hantverkare samt att de utför en certifierad stamrenoveringsmetod.

Det finns idag ett flertal leverantörer som utför relining i fastighet. Men relinings metoderna är flera och sprut, plast, hybrid. strump- och repipermetoden vill alla ha ett utrymme på marknaden.  Vilken metod passar oss bäst?  Att välja rätt leverantör är svårt men är avgörande för kvaliteten på utfört arbete. Det är med andra ord viktigt att vara påläst och veta vilka frågor man bör ställa vid upp-handling av reliningstjänster. För att underlätta för dig som beställare har Svensk Röranalys sammanställt en generell kravspecifikation eller ett underlag för upphandling.  Syftet är att ge dig en enklare överblick och ett grundläggande stöd för vilka frågor som kan vara viktiga att undersöka innan du väljer entreprenör – allt för att säkerställa att ni får den kvalité ni önskar och att hela projektet blir väl genomfört.

Den kravspecifikation som vi tagit fram lyfter fram företagsfrågor med personal och utbildning samt givetvis krav på kvalité, miljö och att företaget använder den, för ändamålet, senaste och bästa tekniken. Viktiga frågor som belyser hur ett anbud bör vara utformat samt hur Ert projekt ska genomföras.

Kontakta Svensk Röranalys för mer information.

En kravspecifikation som lyfter fram vad som är viktigt inför en stamrenovering

Referenser

Vi har sedan starten 2001 genomfört stamrenovering i 1000-tals lägenheter.

Läs mer

Offertförfrågan

Intresserad?  Fyll i offertförfrågan så återkommer vi snarast.

Offertförfrågan

Se film

För att förstå lite mer hur vi arbetar har vi tagit fram enkla instruktionsvideor.

Filmer

ISO & BRiF Certifieringar

Vi är sedan 2013 både ISO9001 (Kvalité) samt ISO14001 (Miljö) certifierade. Vår metod är också certifierad av branschförening BRiF.

Läs mer