Privat
Företag/BRF
Ring: 08-599 09 800
Svensk Röranalys
 
Bostadsrätter
Samfälligheter

Bostadsrätter

Här är ett axplock av de föreningar vi hjälpt genom åren. Vill du få en referens att ringa till? Kontakta vår försäljningsavdelning.

Kontakt

Bostadsrättsföreningar

 

HSB Arlanda

Brf Dragonen 2012 

Total spillvattenrenovering, samtliga lägenheter och bottenplattor är rörinfodrade. Totalt 175 lägenheter och sex bottenplattor.

Brf Husaren 2013

Total spillvattenrenovering, samtliga lägenheter och bottenplattor är rörinfodrade. Totalt 164 lägenheter och fem bottenplattor.

Brf Aspen 2013

Spillvattenrenovering i lägenheter och dagvattenbrunnar från taken. Totalt 195 lägenheter och tolv dagvattenbrunnar.

 

Farsta Förvaltning

 

Brf Vindö 2013

Total spillvattenrenovering - 127 lägenheter och 2 bottenplattor. Rörinfodrat dagvatten från tak till källare.

Brf Ringlåset 2014

138 lägenheter - löpande underhåll och stamrenovering.

Brf Stänkskärmen 2015

Stamrenovering av spillvattenledningar i totalt 78 lägenheter och rörinfodring av fem bottenplattor fördelat på fem huskroppar. 

 

HSB Stockholm

 

Brf Fredhäll 2013

Stamrenovering av samtliga köksstammar i totalt fem huskroppar.

HSB Brf Volten 2015

HSB Brf Volten i Täby kommun valde oss för att stamrenovera sina lägenheter. Reliningsarbetet som utförs är renovering av spillvattenstammar och samtliga anslutningar ifrån badrum (grodor) från 830 lägenheter.

 

ÅF Consulting AB

 

Brf Pampas 2012

Rörinfodring av spillvattenledningar i sex bottenplattor i samband med traditionellt stambyte.

 

 

Övriga föreningar

 

Brf Skinnarviksberget 2013

Projektet i två etapper - totalt 96 lägenheter.

Brf Rosengården 2012

Löpande entreprenad under 2012, med störst fokus på infodring av dagvattenledningar från takbrunnar, samt infodring av samtliga ledningar som ligger ingjutna under samtliga huskroppar.

Brf Hornblåsaren 7 2013

Rörinfodra samtliga gamla stammar och montera in grenförstärkningar in mot samtliga enheter i lägenheterna.

 Brf Silvieberg 3 2015

Stamrenovering av 198 lägenheter med tillhörande stamar och dagvatten. Arbetet färdigställdes sommaren 2015.

Offertförfrågan

Intresserad? Fyll i vår offertförfrågan så återkommer snarast.

Offertförfrågan