Privat
Företag/BRF
Ring: 08-599 09 800
Svensk Röranalys
 
Bostadsrätter
Samfälligheter
Hem

Referenser

Bostadsrättsföreningar

Vi har sedan starten 2001 hjälpt närmare ett hundratal bostadsrättsföreningar med stamrenoveringar.

Läs mer

ISO Certifiering

Vi är sedan 2013 både ISO9001 (Kvalité) samt ISO14001 (Miljö) certifierade.

Läs mer

Samfällighetsföreningar

Under 2014 och 2015 har vi genomfört renoveringar hos två samfällighetsföreningar med cirka 200 radhus.

Läs mer

Industri

Vi har utfört relining hos Mondelez (Marabou), Dagens Nyheter och Jernhusen (SJ) utan att den dagliga driften har störts. 

Läs mer

BRiF Certifiering

Vi har överträffat de krav som BRiF (Branschföreningen Relining i Fastighet) kräver av ett relingsföretag.

 

Läs mer

Kulturbyggnader

I många kulturbyggnader är relining det enda altarnativet. Vi fick möjligheten att relina Stockholms Operahus och resultat blev lyckat.

Läs mer