Privat
Företag/BRF
Ring: 08-599 09 800
Svensk Röranalys
 
Historia
Personal
Arbetsmiljö
Ordning, Reda, Rätt och Riktigt
ISO Certifiering
BRiF Certifiering
Nyheter
Lediga tjänster
Ladda ner
Kvalitets- och miljöpolicy
GDPR

Ordning, Reda, Rätt och Riktigt

Kvalité

 

I början på 2013 startade vi O3R - ett projekt som syftar till att skapa ytterligare en plattform att stå på inför framtiden. Inom ramen för projektet har vi genomfört en ISO-certifiering både gällande kvalité (ISO9001) och miljö (ISO14001). Vi valde att sammanfatta vårt arbete i förkortningen O3R

För att ytterligare effektivisera har vi investerat i ett ärendehanteringssystem. Detta ger oss möjlighet att öka våra åtaganden och hantera fler och större projekt.

Vi har säkerställt att vår reliningsmetod överträffar de krav som BRiF (Branschföreningen Relining i Fastighet) ställer på sina medlemmar.

Genom de åtgärder vi genomfört hoppas vi att bli en ännu bättre leverantör, samarbetsparter och arbetsgivare.

Certifierad stamrenovering i världsklass

Repipermetoden tillsammans med välutbildad personal gör att vi kan utföra det ingen annan kan

Läs mer

Referenser

Vi har genom året relinat 1000-tals lägenheter. Här redovisar vi ett axplock av dem

Referenser

Sveriges Byggindustrier

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygganläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

ISO Certifiering

BRiF Certifiering