Privat
Företag/BRF
Ring: 08-599 09 800
Svensk Röranalys
 
Historia
Personal
Arbetsmiljö
Ordning, Reda, Rätt och Riktigt
ISO Certifiering
BRiF Certifiering
Nyheter
Lediga tjänster
Ladda ner
Kvalitets- och miljöpolicy
GDPR

BRiF Certifiering

Om BRiF kvalitetsprogram 3Q

Vi har löpande genomgått kvalitetstester som utformats av BRiF och som granskas av SP (SverigesTekniska Forskningsinstitut AB) Kvalitetstestet heter BRiF 3Q

 

Om Branschföreningen relining i fastighet

Branschföreningen Relining i Fastigheter är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag 23 medlemsföretag. BRiF har ett samarbetsavtal med Sveriges Byggindustrier.

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter. Gemensamt för relining är att den ger fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning än byte av ledningarna genom traditionellt stambyte.

Medlemskap kan, efter prövning av föreningens styrelse, förvärvas av företag som på ett seriöst sätt, kontinuerligt och till väsentlig del av sin verksamhet bedriver relining i fastigheter. Medlemsföretagen skall visa att de uppfyller de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende. Sökande redovisar också vilken metodik som används tillsammans med dokumentation av denna.